nybilist.info Menu

Personbil

Lovpligtig undervisning Teorilektioner (ubegrænset):                         4.000,- Manøvrebane (kravlegård) 4 lektioner:          1.750,- Køreteknisk anlæg (glatbane) 4 lektioner:     1.750,- Køretimer (kørsel på vej) 16 lektioner:          8.000,- Tilbud (beløbet betales inden 2. teorigang) 14.500,- Bil til prøve + kørelektion […]

Lovpligtig undervisning
Teorilektioner (ubegrænset):                         4.000,-
Manøvrebane (kravlegård) 4 lektioner:          1.750,-
Køreteknisk anlæg (glatbane) 4 lektioner:     1.750,-
Køretimer (kørsel på vej) 16 lektioner:          8.000,-

Tilbud (beløbet betales inden 2. teorigang) 14.500,-
Bil til prøve + kørelektion inden prøve          1.000,-
Prøvegebyr (teoriprøve og praktiskprøve)       600,-
Ekstra kørelektioner á 500,-

Pris stigning pr. 1/7 2021

Betaling
Bank Rønde og Omegns Sparekasse
Reg.nr.: 9354
Konto.nr.: 0000367989
Mobil pay: 15407

Læs om kravene

Lovens min. krav for kørekort til almindelig bil kategori B

  • Det er tilladt at starte køreundervisningen 3 måneder før, du fylder 17 år
  • Du kan tidligst gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år.
  • Den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag du fylder 17 år

Ifølge loven
Skal du som min. have gennemgået nedenstående inden den teoretiske og praktiske prøve.

Teori
29 teorilektioner á 45 minutter.

Manøvrebane
Inden kørsel i trafikken skal du øve dig på et lukket areal mindst 4 lektioner á 45 minutter.

Køretekniske anlæg
Lige inden køreprøven skal du på glatbane i mindst 4 lektioner á 45 minutter.

Kørsel på vej
Lovkravet er 16 kørelektioner á 45 minutter på vej.

Førstehjælpskursus
Intet kørekort uden førstehjælp. Den 01. oktober 2006 trådte den nye bekendtgørelse om kørekort i kraft. Dette betyder: Førstegangserhvervelse af førerret, kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

Kurset omfatter 8 timers undervisning i basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp. Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætte vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker

personbil